×

شهر‌هایی که در وضع قرمز کرونایی قرار گرفته اند به ایمنی جمعی نرسیده بودند

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.779 seconds.